کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد MBA

منبع : mbaonline

Share Button

ورودی ها

  • ارشد mba رتبه ۱ سال ۹۶
  • درصدهای رتبه اول mba 96
  • رشته هوا فضا نفرات برتر
  • نفرات برتر کنکور مدرسان شریف ارشد
  • کارنامه نفر اول mba 96
  • کارنامه و محل قبولی mba سال ۹۶
  • کارنامه کنکور رتبه ۳ ارشد عمران ۹۶

کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد MBA سال ۹۵

با توجه به این که اکثر دانشجویان رشته های  مهندسی علاقه دارند که در کمار رشته اصلی خود در کنکور رشته MBA نیز شرکت نمایند به همین منظور امروز کارنامه رتبههای برتر کنکور ارشد MBA را آماده کرده و در سایت قرار داده ایم.

Share Button

ورودی ها

  • درصد های رتبه های کنکور MBA
  • کارنامه ارشدmbaکنکور ۹۶
  • کارنامه های سال ۹۶ ارشد mba