اصول و مبانی کارتوگرافی

کار ابتدایی کارتوگرافی جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف براي تهیه نقشه و نمایش گرافیکی آن می باشد و جایگاه کارتوگرافی در فرآیند تولید نقشه بعنوان تمام کننده نقشه می باشد .

از این جنبه کارتوگرافی با مجموعه خاصی از مسائل سرو کار دارد و این مسائل به صو رت تئوري و عملی بوده که اساسا در همه فعالیت هاي تولید نقشه مشترك و معمول می باشند.

کارتوگرافی تمامی فعالیتهاي علمی /فنی و هنري با هدف تولید نقشه ها ونمایشهاي مرتبط بر اساس داده هاي (اندازه گیریهاي میدانی، عکسهاي هوایی ، تصاویر ماهواره اي، مواد آماري) جمع آوري شده بوسیله نظامهاي دیگر است.

بعلاوه، کارتوگرافی شامل مطالعه نقشه ها بعنوان مدارك علمی همراه با کاربري آنها می باشد. در این معنا، کارتوگرافی به “کارتوگرافی خاص ۳” یعنی نمایش داده تا تکثیر و چاپ نقشه ها محدود می شود : یعنی اینکه در کاربردهاي عملی این تعریف، جمع آوري داده هاي

اولیه، نقشه برداري زمینی و فتوگرامتري بعنوان نقشه برداریهایی که بوسیله نظامهاي دیگري از قبیل زمین شناسی، امار، سرشماري جمعیت و غیره انجام گردیده، حذف می شوند.

karto

امروز جزوه تایپ شده اصول و مبانی کارتوگرافی را برای دانشجویان رشته نقشه برداری آماده کرده و در سایت قرار داده ایم.این جزوه متعلق به آموزشکده نقشه برداری کشور می باشد.

برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ادامه مطلب اصول و مبانی کارتوگرافی

Share Button

ورودی ها

  • دانلود جزوه کارتوگرافی pdf
  • جزوه کارتوگرافی
  • کارتوگرافی
  • اموزش کارتو گرافی
  • کارتوگرافی pdf
  • دانلود آموزش نقشه برداری کاردانی عمران بر اساس سرفصل درس
  • کتاب کارتوگرافی محسن ملکی pdf
  • دالود کتاب مبانی کارتوگرافی
  • جزوه کامل درس کارتو گرافی
  • اموزش کارتوگرافی