ایجاد شبکه پیمایش با استفاده از توتال استیشن

در انجام همه کارهاي عمرانی بخصوص کارهایی که نیاز به نقشه برداري دارد ایجاد یک شبکه پیمایش مناسب از ملزومات پروژه به شمار میرود و میتوان گفت انجام بیشتر کارهاي نقشه برداري و عمرانی بدون ایجاد شبکه پیمایش سخت و در بعضی موارد غیر ممکن است.شبکه پیمایش به این دلیل ایجاد میشود که بتوان از آن به عنوان یک شبکه مبنا یا کنترل استفاده کرد.در انجام کارهاي نقشه برداري استفاده کردن از بنچ مارك که همان نقاط شبکه پیمایش هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و همیشه دقت انجام بیشتر پروژه هاي نقشه برداري به دقت بنچ مارك هاي موجود در منطقه بستگی دارد.براي ایجاد شبکه پیمایش و نیز بنچ مارك زدن باید یکسري اصول را رعایت کرد تا بتوان شبکه پیمایش با دقت بالا و ماندگاري بالا احداث کرد این اصول در نشریه ۱سازمان نقشه برداري کشور بیان شده است

با توجه به توضیحاتی که در بالا اشاره شد امروز جزوه ایجاد شبکه پیمایش به وسیله دوربین توتال استیشن را برای استفاده شما عزیزان در سایت قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ادامه مطلب ایجاد شبکه پیمایش با استفاده از توتال استیشن

Share Button

ورودی ها

  • پیمایش با دوربین