کارنامه رتبه ۱۹ کنکور ارشد ۹۵ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

 • کارنامه ارشد فناوری اطلاعات ۹۵
 • نمونه کارنامه ارشد فناوری اطلاعات ۹۵
 • کارنامه رتبه ۸۰ ارشد فناوری اطلاعات ۹۵
 • رتبه های برتر ارشد مهندسی ایتی ۹۵
 • کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد ای تی۹۵
 • کارنامه ارشد ای تی ۹۵
 • نفرات برتر طراحی وبسایت در شیراز
 • مصاحبه نفر ۱۹ کنکور ارشد ای تی سال ۹۵
 • کارنامه کنکور ارشد ۹۵ ای تی
 • رتبه برترارشد ۹۵ فناوری اطلاعات

کارنامه رتبه ۴ شبکه و رتبه ۵ آی تی

Share Button

ورودی ها

 • کارنامه ارشد ای تی ۹۴